alam sekitar

Alam sekitar ialah anugerah hasil kurniaan kepada manusia.Alam sekitar memainkan peranan penting kepada manusia.

 

KEPENTINGAN MENJAGA ALAM SEKITAR

A.Kesihatan manusia terjamin

›MANUSIA MEMERLUKAN UDARA YANG BERSIH UNTUK MENERUSKAN KEHIDUPAN MEREKA.SEKIRANYA PENCEMARAN UDARA DAPAT DIELAKKAN MANUSIA TIDAK AKAN MENGALAMI MASALAH KESIHATAN YANG MELIBATKAN SISTEM RESPIRASI SEPERTI ASMA DAN LELAH

B.Tarikkan pelancong dalam dan luar negara

›KEINDAHAN ALAM SEKITAR PERLU DIKEKALKAN KERANA IA MAMPU MENGGALAKKAN INDUSTRI PELANCONGAN DI MALAYSIA.PENINGKATAN PELANCONG DALAM DAN LUAR NEGARA MAMPU MENJANA PENDAPATAN YANG LUMAYAN KEPADA EKONOMI NEGARA SERTA MEMBUKA PELUANG PEKERJAAN KEPADA PARA PENGUSAHA YANG TERLIBAT DALAM INDUSTRI INI.

C.Menghindar kepupusan flora dan fauna

›ALAM SEKITAR IALAH TEMPAT TINGGAL BAGI FLORA DAN FAUNA.IA MEMAINKAN PERANAN YANG PENTING UNTUK MENGEKALKAN KESEIMBANGAN FLORA DAN FAUNA.PEMULIHARAAN YANG BERTERUSAN TERHADAP FLORA DAN FAUNA PERLU DILAKSANAKAN UNTUK MENGELAKKAN KEPUPUSAN.

D.Mencegah pembiakan serangga

›PERSEKITARAN YANG BERSIH MAMPU MENCEGAH PEMBIAKKAN SERANGGA.

›PERSEKITARAN YANG KOTOR MAMPU MENGUNDANG PEMBIAKKAN SERANGGA YANG BOLEH MEMBAHAYAKAN NYAWA MANUSIA DAN BOLEH MEMBAWA KEPADA KEMATIAN.

›SEBAGAI CONTOH,NYAMUK AEDES MAMPU MEMBAWA PENYAKIT DEMAM DENGGI YANG SANGAT BERBAHAYA.

JENIS-JENIS PENCEMARAN

1.AIR

2.UDARA

3.TANAH

4.BUNYI

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA PENCEMARAN

1.Pembuangan minyak ke dalam LAUT

2.Pelepasan KARBON MONOKSIDA yang tidak TERKAWAL

3.Rumah hijau

4.Penggunaan racun serangga di ladang dan ia mengalir ke tempat lain apabila hujan.

5.Pembuangan SISA TOKSIK dan NUKLEAR

6.Kawasan industri yang sedang membangun

7.Bunyi kenderaan bermotor yang terlalu BISING

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH PENCEMARAN

A.Menguatkuasakan undang-undang sedia ada yang melibatkan alam sekitar

PIHAK KERAJAAN perlu mengambil langkah yang proaktif agar masalah pencemaran alam sekitar dapat dicegah.Hal ini penting untuk mengekalkan kesejahteraan rakyat di MALAYSIA.Individu yang enggan mematuhi undang-undang berkenaan alam sekitar perlu diambil tindakan agar mereka serik dan tidak mengulangi kesalahan mereka lagi.

B.Kempen kesedaran melalui media massa

PIHAK KERAJAAN perlu MENYIARKAN IKLAN-IKLAN mengenai kepentingan untuk menjaga alam sekitar agar ia dapat memupuk kesedaran dalam individu termasuklah kanak-kanak,orang dewasa,dan warga emas.Mereka perlu memikirkan nasib GENERASIakan datang dan bukannya mementingkan diri sendiri sahaja.

C.Mengharamkann pembakaran sampah-sarap di kawasan terbuka

Ia penting untuk mengelakkan asap merebak ke seluruh kawasan yang terlibat.Asap yang berpunca daripada pembakaran sampah-sarap di kawasan terbuka.

saksikan: